Aktualności

EUROWAGON - wynajem wagonów / rental freight cars

Szukamy pracownika

Firma EUROWAGON sp. z o.o., będąca wiodącym podmiotem w obszarze wynajmu taboru kolejowego w Polsce, poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku:

Specjalista/-stka ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
– Przygotowywanie ofert handlowych,
– Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej,
– Współpraca i utrzymywanie relacji z klientami na terenie całej Europy,
– Wsparcie klientów i dostarczanie wysokiej jakości usług
– Zarządzanie reklamacjami klientów,
– Monitorowanie zmian na rynku mających wpływ na popyt na wagony
– Współpraca z pozostałymi działami w zakresie
– Wprowadzanie danych do systemów IT,

Od kandydatów oczekujemy:
– Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
– Bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego,
– Znajomości pakietu MS Office,
– Umiejętności budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami
– Umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych,
– Doświadczenie w pracy w branży kolejowej i/lub sprzedaży– mile widziane.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– pakiet świadczeń dodatkowych,
– Niezbędne narzędzia do pracy,
– Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych pomysłów
– Pracę w miłej atmosferze i dynamicznie rozwijającej się firmie

Informacje dot. procesu rekrutacji:
• CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko [nazwa stanowiska]” należy składać elektronicznie, na adres e-mail kariera@euro-wagon.com do 10.07.2020
• Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez EUROWAGON sp. z o.o. z w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).”.
• Kandydaci i kandydatki, których aplikacje zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów i kandydatek, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 roku od dnia ich otrzymania.

Wysyłając zgłoszenie oświadcza Pan/Pani, że został/-a poinformowany/-a o tym, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EUROWAGON sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 85, 62-081 Baranowo.
2. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych na adres e-mail rodo@euro-wagon.com bądź listownie na adres: pl. Andersa 7, 61-894 Poznań.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników EUROWAGON sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok od otrzymania dokumentów aplikacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez EUROWAGON sp. z o.o. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w EUROWAGON sp. z o.o.
9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Przesłanie CV na poniższy adres e-mail będzie równoznaczne ze złożeniem powyższego oświadczenia oraz wyrażeniem zgody na udział w procesie rekrutacji.
Adres e-mail do wysłania dokumentów aplikacyjnych: kariera@euro-wagon.com
* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Jesteś zainteresowany wynajęciem wagonów?
Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz zapytania.