WAGON WĘGLARKA TYPU EAOS/ EAS

4-OSIOWY WAGON WĘGLARKA BUDOWY NORMALNEJ
Czteroosiowa węglarka jest wagonem przeznaczonym do przewozu masowych ładunków sypkich (węgiel, piasek, ruda, kruszywo) oraz ładunków sztukowych. Załadunek wagonów odbywa się za pomocą czerpaków, taśmociągów lub silosów załadunkowych. Rozładunek wagonu może odbywać się ręcznie, przy pomocy czerpaków, na wytwornicach wagonowych.

Specyfikacja techniczna

Szerokość toru
mm
1 435
Długość ładunkowa
m
12,8
Długość wagonu ze zderzakami
m
14,04
Wysokość ładunkowa
m
2,04
Masa własna
t
19,0-22,0
Ładowność wagonu
t
52,0-61,0
Pojemność
m3
73
Min promień łuku toru
72,0
Powierzchnia ładunkowa
m2
36
Maksymalna prędkość
km/h
100 - 110
Szerokość ładunkowa
m
2,8
Typ wózka
25TNa /1 Xta