Obecnie flota EUROWAGON składa się z blisko tysiąca wagonów otwartych, przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, takich jak węgiel, koks i kruszywa, oraz z platform kontenerowych służących głównie do przewozu kontenerów.

Tabor kolejowy EUROWAGON wyróżnia się relatywnie niskim średnim wiekiem oraz wysokim wskaźnikiem dostępności technicznej, wynoszącym ok. 99%. Wysoki poziom utylizacji wagonów zawdzięczamy m.in. przestrzeganiu najwyższych standardów w obszarze utrzymania technicznego i bezkompromisowemu podejściu w kwestii bezpieczeństwa.