O nas

EUROWAGON - wynajem wagonów / rental freight cars

Grupa EuroWagon działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

W lipcu 2023 roku Grupa EuroWagon przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju, skupiającą się na rozszerzaniu swojej działalności w zakresie wynajmu wagonów intermodalnych na rynku europejskim, tak aby przyczynić się do rozwoju kolejowego transportu towarowego w UE. To kolejny krok w realizacji misji Grupy, polegającej na byciu nową i ekologiczną alternatywą dla klientów na zrównoważonym, europejskim rynku wynajmu wagonów.

Grupa EuroWagon wpisuje się w unijną strategię „zero emisji” przez dalsze inwestycje w wagony intermodalne

Grupa EuroWagon zdaje sobie sprawę, że zrównoważony rozwój powinien być główną siłą napędową każdej strategii inwestycyjnej. Z tego względu rozwój Grupy skupia się na czterech obszarach, mianowicie (i) realizacji projektów na rzecz niskoemisyjnego transportu, (ii) przyczynianiu się do redukcji emisji CO2, (iii) ciągłej analizie szans i zagrożeń dla klimatu wynikających z działalności Grupy oraz (iv) ograniczanie negatywnego wpływu działalności Grupy na środowisko.
W związku z tym Grupa podjęła decyzję o wycofaniu się z inwestycji w wagony typu „open-box”, które są wykorzystywane w transporcie węgla, i od początku 2020 roku inwestuje w wagony intermodalne, systematycznie zmniejszając liczbę wagonów „open-box” w portfolio Grupy, co w dużej mierze przyczynia się do „przenoszenia ciężarówek na tory”.

Strategia zrównoważonego rozwoju w skrócie

Grupa identyfikuje następujące dwa cele w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju.

  1. Inwestycje w aktywa wspierające Europejski Zielony Ład i Porozumienie paryskie.

    Oferowanie na rynku wagonów, które pomogą zredukować emisję CO2 o 90% w branży transportowej do 2050 roku.
  2. Wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

    Naszym zamiarem jest dostosowanie się do celów zalecanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w tych obszarach, na które EuroWagon może wywrzeć największy wpływ. W naszej ocenie możemy wpłynąć na realizację celu 9. (Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność) oraz celu 13. (Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom).
     

Sustainalytics ocenia „Green Loan Framework” EuroWagonu jako wiarygodny i przyczyniający się do ochrony środowiska

EuroWagon Intermodal, rosnąca spółka w Grupie EuroWagon, przyjęła niedawno „Green Loan Framework”, ramowy dokument zawierający zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, którego środki EuroWagon przeznaczać będzie na nabycie aktywów przyczyniających się do redukcji emisji CO2 przez wsparcie przechodzenia na niskoemisyjny kolejowy transport towarowy w Europie. W lipcu 2023 r. Sustainalytics, wiodąca firma zajmująca się badaniami, ratingami i danymi w zakresie ESG, wydała opinię dotyczącą dokumentu „Green Loan Framework” EuroWagonu, stwierdzając, że jest on zgodny z czterema głównymi zasadami „Green Loan Principles 2023” przyjętych przez stowarzyszenia Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association oraz Loan Syndication & Trading Association.

KfW IPEX-Bank sfinansuje dla Grupy EuroWagon aż do 800 najnowocześniejszych wagonów intermodalnych

W 2023 roku KfW IPEX-Bank rozpocznie wspieranie Grupy EuroWagon w rozwoju przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego transportu towarowego dzięki finansowaniu w formule „Green Loan by KfW IPEX-Bank”, wystarczającego na zakup około 800 nowych wagonów intermodalnych.
KfW IPEX-Bank wspiera transformację, ponieważ finansuje technologie przyszłości, aby wspomagać społeczeństwo w realizowaniu zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich trzech jego aspektach: ładzie korporacyjnym, środowisku i społecznej odpowiedzialności. Wdrażając ambitne wytyczne sektorowe dla sektorów o dużej emisji CO2 KfW IPEX-Bank zapewnia zgodność swojego finansowania z celami Porozumienia paryskiego.

Dowiedz się więcej

O tym, jak Grupa EuroWagon realizuje cele zrównoważonego rozwoju, możesz dowiedzieć się więcej z opinii Sustainalytics, udostępnionej do pobrania poniżej.

Jesteś zainteresowany wynajęciem wagonów?
Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz zapytania.