• Możliwość dostosowania ilości i typu najmowanego taboru do kontraktów przewozowych
  • Brak konieczności ponoszenia wysokich nakładów kapitałowych na zakup taboru
  • Dostęp do szerokiej oferty zróżnicowanego i niezawodnego taboru
  • Naprawy rewizyjne i odbiory komisaryczne taboru po stronie wynajmującego
  • Zarządzanie procesem utrzymania taboru przez wynajmującego zgodnie z DSU
  • Kompleksowe ubezpieczenie taboru
  • Brak konieczności pozyskiwania długu
  • Brak ryzyka wartości rezydualnej