Aktualności

EUROWAGON - wynajem wagonów / rental freight cars

Szukamy pracownika na stanowisko Chief Accountant

Firma EUROWAGON sp. z o.o., będąca wiodącym podmiotem w obszarze wynajmu taboru kolejowego w Polsce, poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku: główny księgowy / główna księgowa Chief Accountant 

Miejsce pracy: Poznań

Dołączysz do zgranego zespołu w dynamicznie rozwijającej się i nowoczesnej firmie. Dołączysz do działu finansowego i będziesz raportować bezpośrednio do członka zarządu ds. finansowych. W zespole księgowym, oprócz Ciebie, pracuje jeszcze jedna osoba, dla której będziesz bezpośrednim/-ą przełożonym/-ą.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowej,
 • Koordynacja procesów księgowych i kadrowych
 • Raportowanie zewnętrzne, m.in. GUS
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Współpraca z zespołem finansowym (analitykami finansowymi)
 • Współpraca z audytorami
 • Współpraca z doradcami podatkowymi
 • Współpraca z bankami

Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów, udokumentowane wykształcenie lub kwalifikacje będą dodatkowym atutem, np. biegły rewident, ACCA
 • Znajomości przepisów z zakresu rachunkowości, prawa pracy, a także prawa podatkowego w podstawowym zakresie
 • Nastawienia na wspieranie organizacji oraz ciągłą optymalizację procesów
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (kontakt z zagranicznymi klientami w kwestiach księgowych, podatkowych)
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych
 • Dobrej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku

Oferujemy: 

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet benefitów dodatkowych, w tym prywatna opieka medyczna, Multisport,
 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych pomysłów, tworzenia własnych procesów
 • Wiele możliwości rozwoju: praca w międzynarodowym środowisku, dofinansowanie do kształcenia, budżet szkoleniowy
 • Pracę w miłej atmosferze i dynamicznie rozwijającej się firmie

Informacje dot. procesu rekrutacji: 

 • CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko [nazwa stanowiska]” proszę złożyć elektronicznie, na adres e-mail kariera@euro-wagon.com
 • Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez EUROWAGON sp. z o.o. z w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).”.
 • Kandydaci i kandydatki, których aplikacje zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów i kandydatek, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną usunięte lub zniszczone po upływie jednego roku od dnia ich nadesłania.

Wysyłając zgłoszenie oświadcza Pan/Pani, że został/-a poinformowany/-a o tym, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EUROWAGON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Andersa 7, 61-894 Poznań. 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych na adres e-mail rodo@euro-wagon.com bądź listownie na adres: pl. Andersa 7, 61-894 Poznań.
 3. Dane osobowe kandydatów lub kandydatek będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów lub kandydatek na pracowników EUROWAGON sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok od otrzymania dokumentów aplikacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez EUROWAGON sp. z o.o. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata lub kandydatki do pracy w EUROWAGON sp. z o.o.
 9. Zgłoszenia kandydatów lub kandydatek nadesłane na inne niż wskazany adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Przesłanie CV na poniższy adres e-mail będzie równoznaczne ze złożeniem powyższego oświadczenia oraz wyrażeniem zgody na udział w procesie rekrutacji.

Adres e-mail do wysłania dokumentów aplikacyjnych: kariera@euro-wagon.com

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Jesteś zainteresowany wynajęciem wagonów?
Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz zapytania.